Omgaan met de MR (6)

Je kunt het je niet veroorloven om niets met de bijdragen van je mensen te doen...
In de vorige aflevering heb je gelezen dat het verstandig is zelf je plannen aan de betrokkenen voor te leggen en dit niet aan de MR over te laten.

Je hebt nu handenvol informatie over de manier waarop de betrokkenen over je plannen denken, maar vervolgens moet er met die informatie wel iets gebeuren. Dat betekent weer een heleboel werk. En je had het al zo druk!

Maar ja, je kunt het je niet veroorloven om niets met de bijdragen van je mensen te doen. Dus kruip je maar weer achter je computer en je stelt je plannen bij. Wat willen ze nog meer? Je hebt ze hun zegje laten doen. Je hebt er rekening mee gehouden en tijd en energie besteed aan het aanpassen van je plannen......

En nu gaapt er een diepe valkuil. Want, wat willen ze nog meer? Ze willen natuurlijk weten wat er met hun bijdragen is gedaan, Een begrijpelijk verlangen. Dat zul je hen dus moeten vertellen, voorzover je dat al niet meteen gedaan hebt.
Je zou kunnen redeneren “dat kunnen ze toch lezen in de bijgewerkte versie van het plan?”. Dat klopt, maar dat is voor menigeen nu net weer te veel moeite. Het is al druk genoeg. Hetzelfde gevoel dat jij als schoolleider hebt.
blog comments powered by Disqus