Omgaan met de MR (1)

In mijn ervaring met interim-management heb ik nogal eens te maken met een verstoorde verstandhouding tussen de MR en de schoolleiding. Erg contraproductief en heel frustrerend. Veel directeuren zijn hun MR liever kwijt dan rijk. Is dit onvermijdelijk en hoort het er nu eenmaal bij? Mijns inziens niet, maar hoe voorkom je dat directie en MR tegenover elkaar komen te staan?

Als ik schoolleiders hoor praten in termen van “door de MR zien te krijgen...”, “als ik de MR meekrijg...”, “ik ga de MR voorstellen......”, dan denk ik mensen te horen die diep in hun hart bang zijn. Ze gaan er niet vanuit dat het wel zal lukken met de MR. Het woord MR staat eigenlijk voor “problemen”. Nu is dat niet zo vreemd, want er circuleren zo veel verhalen over medezeggenschapsraden die dwarsliggen, dat je haast zou geloven dat het zo hoort. Het kan echter ook anders. In de eerste plaats is het nuttig als je je goed bewust bent van de positie van de MR en als je duidelijk laat merken dat je de MR aan die positie wilt houden. Het komt erop neer dat je de MR de gelegenheid moet geven de rol te spelen die de wetgever hem gegeven heeft. Verder is het vooral een kwestie van je huiswerk goed doen en goed communiceren.

blog comments powered by Disqus