Omgaan met de MR (5)

Wat houdt dat in, “je huiswerk goed doen”?
Dat betekent onder andere dat je je verantwoordelijkheid als leidinggevende neemt en aftast hoe de werkvloer over je ideeën denkt, wat leerlingen en ouders ervan vinden en dat je nagaat welke ideeën de mensen zelf hebben. Ik zou er niet blij mee zijn als de MR “de achterban” ging raadplegen. Doe dat maar liever zelf. Dat hoort bij je taak als leider. Een beetje leider wil zelf weten hoe zijn mensen erover denken.

Maak duidelijk waar je voor staat en stel de werkvloer en andere betrokkenen, als die er zijn, in de gelegenheid hun mening te geven over de plannen die je aan het maken bent. Let wel, aan het maken bent! Op plannen die al “af” zijn en waar niets meer aan bijgedragen of veranderd kan worden is men gauw uitgekeken. Plannen worden er trouwens vaak alleen maar beter van als er meer mensen naar kijken. Het is erg onwaarschijnlijk dat je zelf overal aan gedacht hebt. Als je maar goed duidelijk maakt waar je perse aan vast wil houden en als je je maar niet laat opwinden door criticasters, dan krijg je zo handenvol nuttige informatie.

Met die informatie moet je op een goede manier aan de slag.
Daarover volgende keer meer.

blog comments powered by Disqus