Stemmen over taakbeleid? Hoezo?

Onlangs las ik dat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen op artikel 2.5 uit de huidige CAO. Daarin is sprake van tweederde meerderheid van stemmen van het personeel m.b.t. het taakbeleid. De werkgevers willen er absoluut vanaf, de bonden niet. Dit bericht deed me denken aan een ervaring die ik onlangs had op een school. Misschien heb je er iets aan.
Het gaat om het systeem
Op school ging men ervan uit dat de tweederde meerderheid gold voor het totale taakbeleid, tot en met de concrete verdeling toe. Ik kon me niet voorstellen dat dit de bedoeling was en ben het maar eens gaan nalezen.

Dat leverde het volgende op.
1. Er is sprake van "taakbeleid" (art. 1 t/m 4) en het "systeem van taakbeleid" (art. 5 en 6).
2. Voor wijzigingen in het systeem van taakbeleid is goedkeuring met een meerderheid van tweederde van het personeel vereist. (art. 5).
3. Blijkbaar gaat het hier om iets zo gewichtigs, dat het overleg erover in plaats van met de P(G)MR ook met de centrales kan worden gevoerd (art.6).

In de toelichting die de AOB destijds op dit artikel heeft geschreven voor de P(G)MR-en, wordt ook gesproken over de "kaders van het taakbeleid". Verder trof ik echter in publicaties over dit onderwerp alleen het woord "taakbeleid" aan en in de "volksmond" heet het ook "stemmen over het taakbeleid". In werkelijkheid gaat het echter om het systeem (de kaders) van het taakbeleid.

Gewoon zaken doen met de PMR
Samen met de PMR heb ik vervolgens vastgesteld wat de kaders van het taakbeleid waren. Resultaat: dit schooljaar hoefde er in ieder geval geen goedkeuring van het personeel gevraagd te worden en kon ik gewoon zakendoen met de PMR. De verwachting was dat dit ook in de toekomst meestal zo zou zijn. Hoe vaak worden op scholen de kaders van het taakbeleid veranderd?

Let wel, ik ben er geen tegenstander van om over het taakbeleid met het personeel te praten. Integendeel, ik vind het zelfs heel erg hard nodig. Maar er is een groot verschil tussen praten met het personeel en instemming nodig hebben van tweederde ervan.


blog comments powered by Disqus