Leiding geven: liever een leider dan een manager?

De manager is tegenwoordig de kwade pier in het onderwijs. Net als in de gezondheidszorg trouwens. Volgens de critici lopen managers de professionals alleen maar in de weg, bedenken ze achter hun bureau onuitvoerbare plannen en onttrekken ze geld aan het primaire proces.

Hoe ga je hier als manager mee om? Wat kun je er zelf aan doen?
Ik val meteen met de deur in huis. Ik vermoed dat een van de redenen voor de slechte naam van managers is, dat een aantal leidinggevenden te veel manager en te weinig leider is. Bijgaand lijstje1) laat zien dat de verschillen tussen managers en leiders heel groot zijn. Althans, als je - zoals hier gebeurt - beide groepen in hun meest extreme vorm naast elkaar zet,

Tot de karakteristieken van leiderschap behoort bijvoorbeeld "leiding geven aan mensen", terwijl de typische manager "werk gedaan wil krijgen" (Punt B van het lijstje). Dit is naar mijn idee een essentiëel verschil: mensen versus werk.
Een ander veelbetekenend en met het vorige punt samenhangend contrast is "hart" tegenover "hoofd" (Punt I). En zo kan ik wel doorgaan. Loop het lijstje maar na. Het gaat om heel duidelijke verschillen, grote contrasten en vaak zelfs tegenstellingen.

Als ik er gelijk in heb dat veel professionals instinctief liever leidinggevenden hebben met de karakteristieken van de leider dan met de kenmerken van de manager, zou het misschien goed zijn als managers meer opschuiven in de richting van leiders. Sommige leiders doen er overigens misschien ook wel goed aan zich wat meer als manager op te stellen. Maar dat is weer een ander verhaal.

Volgende keer meer over de opschuivende manager.

1) Het lijstje heb ik ontleend aan de website van David Straker (http://syque.com), een ingenieur die thuis meer dan 2000 boeken heeft staan en er plezier in heeft de kennis die hij daaruit opdoet op het internet te zetten.

blog comments powered by Disqus