Eenvoudig een betrouwbaar beeld van de organisatie met de jubbudehubbu-methode

Op uitnodiging van Zipconomy leverde ik een bijdrage aan de rubriek “Eenvoud op vrijdag”. iedere vrijdag beschrijft een interim-manager of adviseur een techniek waarmee hij regelmatig succes heeft. Mijn artikel beschrijft een methode die ik gebruik als ik snel een betrouwbaar beeld van een organisatie wil krijgen, of als ik een advies- of klankbordgroep wil samenstellen.

Daar zaten ze. Ongeveer honderd personeelsleden, voor de gelegenheid bijeengeroepen door het bestuur. De meesten niet onwelwillend; benieuwd naar wat er komen ging. De sfeer kwam tamelijk ontspannen over met een vriendelijk geroezemoes. Toen wij het podium opliepen, werd het stil. Mijn opdrachtgever introduceerde mij en vatte kort samen wat ertoe geleid had dat hij nu met mij voor hen stond. Het personeel had het vertrouwen in de directie opgezegd. De directeur was door het bestuur op non-actief gezet; verdere maatregelen zouden volgen. Een van die maatregelen was ik. Als bestuursgedelegeerde zou ik de school gaan leiden; ik zou boven de directie staan en ieder directielid beoordelen op zijn functioneren. Mijn opdrachtgever sloot af met de mededeling dat hij ervan overtuigd was, dat ik mijn opdracht met succes zou bekronen. Hij was nog niet uitgesproken of achter uit de zaal klonk: “Laat meneer Broerse dan maar eens laten zien dat hij ons vertrouwen wèl waard is.”……..

Lees verder op de site van zipconomy.

Zipconomy is een site boordevol artikelen met meningen, inzichten, methoden, technieken, op het gebied van management, advies, organisatie, etc.
De rubriek “Eenvoud op vrijdag” bevat inmiddels 10 artikelen

Eenvoudig een betrouwbaar beeld van de organisatie met de jubbudehubbu-methode
Minder communiceren, meer inspireren.
Wandelend komen de beste gedachten.
Ga je mee, Kleine Beer? Kinderboek als inspiratiebron voor verandertraject.
Management by lummeling around. De belangrijkste vaardigheid van een (interim-)manager.
Aan een kapstok hangen we jassen, of is er meer mee mogelijk?
Van vuilnisbakken, kathedralen en het veranderbeest.
Mensen verzetten zich niet tegen hun eigen ideeën
Medezeggenschap op een rijdende trein.
Het 4 venster-model. Overheid en maatschappelijke actoren optimaal laten samenwerken.
blog comments powered by Disqus