Omgaan met de MR (2)

Wat ik wel eens tegenkom is een "voorstel" van de directeur aan de MR. Ik raad sterk af deze term te gebruiken, want hij geeft de verhoudingen niet goed weer.

De MR is geen gemeenteraad! Een college van B&W doet de gemeenteraad een voorstel en vervolgens neemt de raad een besluit. Een schoolleider daarentegen is ervoor ingehuurd om een beslissing te nemen en die aan de MR voor te leggen ter instemming, advisering of wat dan ook. Dat is wel even andere koek.

Het is dus niet zo dat je een plan bedenkt en dan eens kijkt wat de MR ervan vindt. Nee, je neemt een besluit en daar heeft de MR een mening over. Is er geen instemming, dan pas je je besluit aan, je trekt het in, of je laat het op een geschil aankomen. Geeft de MR een negatief advies en je wil dat niet opvolgen, dan leg je keurig uit waarom je dat niet doet. De wetgever heeft het met oog voor de juiste verhoudingen geregeld en gaat ervan uit dat besluiten elders genomen worden en niet in de MR.


blog comments powered by Disqus