Omgaan met de MR (4)

Creëer geen "inspraakvacuüm". Het raadplegen van de werkvloer is een taak van de directie.
Plenaire vergaderingen zijn niet populair. Voor een deel terecht, want veel van wat vroeger in plenaire vergaderingen gebeurde kan op een andere manier effectiever en efficiënter worden behandeld. Maar om nu rechtstreeks vanuit de directiekamer de MR te benaderen met plannen (voorgenomen besluiten dus eigenlijk, zie vorige aflevering), waarover niemand nog iets heeft kunnen zeggen, dat is wel het andere uiterste. Toch kom het nogal eens voor.

Mijns inziens creëer je zo een inspraakvacuüm. Natuurlijk springt de MR in dat gat en wil - terecht - weleens weten wat de betrokkenen van het plan van de directie vinden en meestal heeft “de achterban” een negatief oordeel over plannen waar men niet voldoende over heeft kunnen meepraten. Geen wonder.

Huiswerk doen?
Daar staat tegenover dat je, als je je huiswerk goed gedaan hebt (hierover in de volgende aflvering meer), als regel de MR mee krijgt. Misschien is er nog het een en ander te wijzigen in je voorgenomen besluit, maar in 90 procent van de gevallen blijft het in grote lijnen overeind.
blog comments powered by Disqus