AdviesNu: Peter Broerse


Mensen helpen het zelf te kunnen
Opvoeden, lesgeven, leiding geven. Met alle drie heb ik ervaring en ze komen in wezen allemaal op hetzelfde neer. Mijn grootste voldoening: merken dat ik een aandeel heb in de ontwikkeling van mensen, dat ik ze help hun talenten te ontplooien, een goede aanpak te vinden, en dat ik hen het gevoel laat ervaren dat ze iets onder de knie krijgen.

In 2000 heb ik besloten een punt te zetten achter een succesvolle periode als rector.
Ik had een moderne, innovatieve school achtergelaten. Ik had ervaring opgedaan in alle aspecten van het schoolleiderschap, was enkele malen interim-manager geweest op andere scholen, had aan de wieg gestaan van een besturenfusie en ook bovenschools had ik een rol gespeeld. Wat kon ik me nog meer wensen? Ik besloot mijn ervaring in te zetten voor anderen en heb er mijn beroep van gemaakt onderwijsmensen en -instellingen te helpen beter te functioneren.

Broerse, Peter voor profiel 2011-01-06

AdviesNu is een van de uitingsvormen van deze keuze.
Het zelfstandig ondernemerschap heeft me de mogelijkheid gegeven mijn horizon te verleggen tot voorbij de pensioenleeftijd. Werken vind ik heerlijk, als het met creativiteit te maken heeft, met het ontwikkelen van mensen en organisaties, met het leveren van een bijdrage aan verbeteringen.( naar volgende bladzijde)