AdviesNu helpt

Neem contact op om te bespreken wat het beste past en of AdviesNu dat kan bieden. Geen situatie, geen uitgangspositie is hetzelfde en dat geldt ook voor de oplossing.

Enkele mogelijkheden

Governance, bezinning op eigen en onderling functioneren
Niet weer: een cursus, training, draaiboek, handreiking, protocol, code. Niet weer: verrijkt naar huis, maar de bureaulade is geduldig. Bewustzijn ontstaat door confrontatie. Met behulp van kritische vragen brengt AdviesNu een gesprek op gang binnen RvT, CvB, directie, of tussen deze groepen.
Iedereen wil zijn werk graag goed doen, ermee voor de dag kunnen komen. De maat wordt echter altijd door anderen genomen. Wie zijn die anderen? Welke vragen zouden zij met recht kunnen stellen? Welke antwoorden hebben we daarop? Hoe gaan we met elkaar om, zowel binnen de eigen groep als in het samenspel met de andere lagen in de hiërarchie? Waar wordt precies toezicht op gehouden? Wat verwachten we eigenlijk van onze directeuren? Resultaten? Gedrag? Over welke zaken wens ik als directeur niet te onderhandelen? Het resultaat:
met een gerust hart en vol zelfvertrouwen en dus met meer plezier werken.

Eén op één
Bijvoorbeeld als je
• je plannen of je aanpak wilt doornemen met iemand met
tientallen jaren ervaring.
• advies wilt over problemen waar je tegenaan loopt, als het overleg niet lekker loopt, als je geplaagd wordt door hoofdpijndossiers.
• begeleiding wilt bij onbekende of lastige projecten.
• nog niet zo lang leiding geeft.
• aspecten van je functioneren wilt verbeteren.

Clinic
Als je in niet meer dan een dagdeel samen met collega’s of een team waaraan je leiding geeft meer wilt weten over bijvoorbeeld:
• de essentie en de onderlinge samenhang van missie, visie, strategisch plan, schoolplan, jaarplan
• effectieve communicatie met het personeel
• omgaan met de (G)MR
• het leiden van een project


Intervisie / intercollegiale consultatie
Het eens rustig met de benen op tafel met collega’s over problemen praten kan heel aangenaam en gezellig zijn. Toch laten mensen zich nogal eens ontvallen dat het uiteindelijke rendement tegenviel: problemen niet opgelost, geen waardevolle adviezen gekregen.
AdviesNu begeleidt intervisiegroepen op een systematische manier met als uitgangspunt het resultaat.

Grootschalige interventies, ‘heidagen’, plenaire bijeenkomsten over beleidszaken
Soms moet de hele organisatie opgeschud worden, tot ander inzicht komen, of meegenomen worden in een bewustwordingsproces.
AdviesNu schudt graag mee aan de boom.

‘Lastige’ vergaderingen voorzitten
Als je als leidinggevende veel belang hebt bij het onderwerp waarover een vergadering gaat, is het beter om de vergadering niet zelf te leiden. Je loopt zo niet het risico beticht te worden van manipulatie om je zin te krijgen.