Tevreden relaties


Ik wil je nog even hartelijk bedanken voor de plezierige wijze waarop jij onze dag hebt begeleid gisteren. Het voelde als een groot functioneringsgesprek van ons allen tegelijk, waarbij heel open en prettig gecommuniceerd werd.
Anoniem

In zijn workshops laat Peter Broerse in een zeer gemoedelijke atmosfeer een heel team binnen zeer korte tijd creatief naar de eigen problemen kijken.
Met zijn gedisciplineerd brainstorm-model wordt iedereen gestimuleerd om zijn bijdrage te leveren en heeft een ieder ook het gevoel, dat hij gehoord wordt.
Hij weet een zodanig prettige, positieve en ontspannen sfeer te creëren, dat alle ingebrachte ideeën daarin goed kunnen gedijen. Draagvlak voor de daarmee gevonden oplossingen is direct in het team geworteld. 
Teamleden kijken erop terug als een welbestede en productieve workshop, met een nuttig resultaat. 
Een echte aanrader voor een organisatie, die een taaie kwestie in de volle breedte van het team wil aanpakken.

Mark Timmerman, partner Praktijk voor Parodontologie

Met de ruime kennis van Peter heeft hij een zeer nuttige middag verzorgd. Kort, krachtig, doelmatig en middels een oplossingsgericht model zijn enkele organisatieproblemen aangepakt.
De middag werd zowel door ons als door de medewerkers hoog gewaardeerd en het model is prima voor hergebruik toe te passen.

Joost Hanssen, Partner Praktijk voor Parodontologie

Peter kijkt verder dan alleen de opdracht en komt mede door zijn ervaring tot een goede analyse.
Jacques Thielen, voorzitter Raad van Toezicht

Peter Broerse is mij aanbevolen in het kader van het versterken en ontwikkelen van een aantal managementvaardigheden. Peter is op een plezierige manier direct en to the point. Hij heeft een eigen manier van werken die hij regelmatig afstemt en bijstelt. Daarnaast is hij zeer hartelijk en belangstellend. Zijn analyses zijn bondig en volledig en hij anticipeert op ontwikkelingen. Hij reikt op basis van zijn ervaring een aantal instrumenten aan die telkens effectief bleken te zijn. Vanuit mijn perspectief is Peter bijzonder geschikt voor coaching van eindverantwoordelijke schoolleiders. Van harte aanbevolen!
Lex van Drongelen, rector Pax Christi College

Wie met Peter Broerse te maken heeft, treft een beminnelijk mens met een brede blik en een interesse die zijn directe werkomgeving ver overstijgt. Hij kan goed luisteren, meedenken en nieuwe perspectieven bieden. Hij is creatief en maakt het je mogelijk met een andere bril op naar vrijwel ieder probleem te kijken. Daarnaast heeft hij aandacht voor het persoonlijke element. Humor, hartelijkheid, belezenheid en het vermogen verschillende gebieden met elkaar te verbinden maken hem een waardevolle gesprekspartner en trouble-shooter.
Marike Jonker, Parcours BV

Peter was interim directeur op de Berger Scholengemeenschap. Hij verstaat de kunst om stevig leiding te nemen en tegelijk ieders kracht tot ontwikkeling te laten komen. Hij is integer, besluitvaardig en communicatief. Hij straalt uit dat leidinggeven een mooi vak is; een genoegen om mee samen te werken!
Chris Zitter, eigenaar van De Roozenboom

Er lag altijd wel ergens wat stof dat opwaaide als Peter schreef
Ad Cosijn, Director